Jordańska kamienna Petra

Jordańska Petra to kamienne miasto o dwóch historiach. Pierwsza zaczyna się ponad dwa tysiące lat temu i jest wspomnieniem świetności tego ośrodka, który w chwili największego triumfu liczył sobie ponad dwadzieścia tysięcy mieszkańców, druga zaś na początku dziewiętnastego wieku, kiedy to młody niemiecki podróżnik – Johann Burckhardt odkrył ponownie znakomicie zachowane starożytne miasto dla świata zachodniego.

Potęga Petry, której ślady odnajdujemy śledząc dzieje starożytności, wynikała przede wszystkim ze znakomitego położenia miasto. To właśnie tutaj przecinały się szlaki prowadzące z Morza Czerwonego nad Morze Martwe i z Morza Śródziemnego nad Zatokę Perską, kupcy, politycy, wojskowi i zwykli wędrowcy poszukujący szczęścia i zarobku musieli więc przejść przez Petrę, a jej mieszkańcy nie mieli najmniejszych problemów z praktycznym wykorzystaniem idealnego położenia miasta.

Upadek starożytnej Petry był spowodowany przez te same czynniki, które przesądziły o jej wcześniejszym czasie świetności. Szlaki handlowe uległy zmianie, kupcy zaczęli podążać innymi drogami, mieszkańcy miasta, którzy przez lata czerpali zyski ze swojego położenia musieli więc pogodzić się z tym, że jego znaczenie będzie systematycznie spadać. Ostatnie dane historyczne dotyczące Petry pochodzą z okresu wojen krzyżowych, wiemy jednak, że było to już wówczas miasto wyludnione, a jego mieszkańcy podążyli tropem kupców i żołnierzy szukając innych miejsc nadających się na osiedlenie.

Dziś Petra czerpie zyski przede wszystkim z rozwoju turystyki, a liberalnie rządzona Jordania może z dumą mówić o tym, że nie są one wcale małe. Nie brakuje turystów, którzy odwiedzają kamienne miasto, Petra, której nie dotknęły wojenne zniszczenia, pozwala nam bowiem poczuć przez moment niepowtarzalny klimat dawno utraconych czasów. Prace rekonstrukcyjne sprawiają, że możemy dziś podziwiać nie tylko drogi i budynki, w których toczyło się miejskie życie, ale również rzymski amfiteatr z drugiego wieku naszej ery oraz termy i forum. W skałach Petry wykute są również grobowce i świątynie, najstarsze z nich pochodzą zaś z trzeciego wieku przed naszą erą.

Na terenie skalnego miasta nieustannie prowadzone są zresztą prace archeologiczne, jak wiele miejsc związanych z naszą przeszło9ścią Petra nie odkryła więc przed nami wszystkich swoich tajemnic. Wiele wskazuje jednak na to, że z każdym rokiem będziemy wiedzieć o niej więcej