Ogrody świata w parku Marzahm

Entuzjaści pięknych ogrodów zazwyczaj zakładają, że zapoznanie się z nimi będzie możliwe jedynie wówczas, gdy uda się im odwiedzić kompleks pałacowy lub dworek magnacki. Naturalnym wydaje się przecież to, że zieleń wymaga przestrzeni oraz starannej opieki, trudno więc zakładać, że piękne ogrody staną się domeną dużych miast. Okazuje się jednak, że podobne przekonanie nie jest wcale aż tak bliskie prawdy, jak moglibyśmy to zakładać, wyjątkowo piękne ogrody można spotkać bowiem również w niemieckim Berlinie, który przecież do niewielkich nie może być zaliczany.

Berlińska dzielnica Marzahn już od dawna gości na swoim terenie mieszkańców innych części miasta, tych zaś do składania w niej odwiedzin skłania przede wszystkim wyjątkowy park otwarty w roku 1987 po to, aby upamiętnić 750-e urodziny miasta. Park początkowo miał służyć wyłącznie rekreacji, jego twórcy z pewnością zdziwiliby się więc słysząc, że z czasem zapewni on ich dzielnicy międzynarodową sławę.

Oblicze parku zaczęło zmieniać się już w kilka lat po jego powstaniu, gdy okazało się, że przestrzeń zajmowaną przez ten zielony teren można wykorzystać w celu przybliżenia Berlińczykom wyglądu ogrodów, które można spotkać w innych częściach Europy i świata. Park, który liczył sobie aż 21 hektarów został podzielony na liczne sektory, w każdym z nich zaś zadecydowano się przedstawić nie tylko nieco inną roślinność, ale również oryginalny sposób zagospodarowania zielonej przestrzeni. Na terenie parku Marzahm można znaleźć zatem między innymi imponujący ogród chiński, ogród utrzymany w stylu japońskim, angielski labirynt roślinności, w którym niekiedy naprawdę można się zgubić, utrzymany w pozornym nieładzie ogród francuski oraz ogród włoski. Popularność parku systematycznie rośnie, nie sposób dziwić się więc słysząc, że osoby, które sprawują nad nim opiekę starają się nieustannie wzbogacać atrakcje przygotowane z myślą o kolejnych gościach. Niemal co sezon do parku trafiają w związku z tym nowe przykłady roślinności, a osoby opiekujące się nimi dbają również o walory edukacyjne ogrodów świata szeroko informując odwiedzających je gości o tym, co mogą zobaczyć zwiedzając kolejne z nich. Park w Marzahm odwiedzany jest przez całe rodziny, nie sposób przy tym polemizować z turystami uważającymi, że jedna wizyta wcale nie musi okazać się wystarczająca do tego, aby odkryć wszystkie jego tajemnice.